pokračovatel tradice
krojů a lidových řemesel

dosud živé součásti dnešního života