Prosím čekejte...

Kroje, krojové součásti a doplňky

Lidový kroj je stále živá součást dnešního života. V minulosti tradiční oděv naplňoval vedle praktické funkce rovněž význam stavovský, estetický, sváteční, obřadní apod. Během svého historického vývoje lze zaznamenat regionální a lokální krojové odlišnosti, variabilitu druhů a typů, věk a sociální stav jejich nositelů, bohatost či naopak chudobu daného subregionu. Dnes převažuje tradice, jež se stala především na Slovácku jedním z fenoménů lokálního společenského a kulturního života. Dosud přetrvává i regionální funkce kroje, která odlišuje jejich nositele podle místa jejich bydliště. Lze ji rozpoznat podle jeho barevnosti, střihu, délky, tvarů šátků, výzdoby klobouku apod. 

Hlavní náplní společnosti je výroba lidového kroje a krojových součástí tradičním způsobem ve spolupráci s odborníky z řad etnografů. Našimi zákazníky jsou jak jednotlivci folklorní nadšenci, tak i folklorní soubory, pěvecké sbory, spolky a obce podporující tradiční lidovou kulturu nejen na Slovácku, ale také napříč České republiky, především Moravy a Slezska, např. Haná, Valašsko atd…