Prosím čekejte...

Tradice Slovácka o.p.s. Blatnička

Obecně prospěšná společnost Tradice Slovácka v Blatničce vznikla díky projektu „Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel“, který byl spolufinancován EU.  Hlavní prioritou je výroba a údržba lidových krojů a krojových součástí tradičním způsobem tak, aby byla  zachována osobitá kultura našich předků a zároveň bylo vyhověno přáním zákazníka.


Společnost svou pozornost soustřeďuje nejen na zakázkové šití krojů a krojových součástí z nejrůznějších oblastí, ale také na jejich údržbu, praní a čistění. Doménou výroby je ruční i strojové vyšívání. Tradiční prvky výšivek používáme také při výrobě dekorativních, užitkových i dárkových textilií jako jsou kabelky, textilie pro vinaře, zástěry, ubrusy či oděvní konfekce, dále pak liturgických oděvů a reklamních textilii… V neposlední řadě poskytujeme poradenství v oblasti lidového kroje.

V krásných výstavních prostorách nabízíme zákazníkům a návštěvníkům obce Blatnička  stálou výstavní expozici ale také výstavy na daná témata či tvůrčí dílny a krojové bazary pro zachování podstaty obecně prospěšné společnosti.

Lidový kroj, dosud živá součást dnešního života.

Krojová šicí dílna se nachází v rekonstruované budově 100 let staré obecné školy v obci Blatnička, ležící na moravsko-slovenském pomezí, kde se stýká několik subregionů moravského Slovácka s vlastními lidovými kroji. Jejich tradici se tu místní lidé snaží zachovat i v dnešní době. 


Pobočka Uherské Hradiště